تهیه کاغذ در کارخانه

تهیه کاغذ در کارخانه مواد اولیه برای تهیه کاغذ در کارخانه ، بطور کلی مواد سلولزی است که از منابع مختلف تهیه می‌شوند: ساقه کتان، شاهدانه، پنبه که الیاف بلند...